RAAF selects Airbus for A330 MRTT fleet modernisation upgrade

Royal Australian Air Force A330 MRTT. Credit: © Airbus.  • A330 MRTT fleet